HƯỚNG DẪN  SỬ DỤNG HỘP MỰC

Bước 1: Đóng miếng chặn giấy, sau đó mở nắp trên.

Bước 2: Tháo hộp mực ra.

Bước 3: Tháo hộp mực mới ra khỏi túi bảo vệ.
Bước 4: Lắc nhẹ hộp mực khoảng 5 hoặc 6 lần như minh họa trong hình để phân bố đều mực bên trong hộp mực, sau đó đặt lên bề mặt phẳng.
Bước 5: Kéo băng keo dán thẳng ra phía ngoài
         » Độ dài tổng thể của băng keo dán phải thích hợp 50 cm.
Khi kéo băng keo dán ra ngoài
Nếu còn bất kỳ băng keo dán nào sót lại bên trong hộp mực, chất lượng in có thể bị hư hỏng.
Không kéo băng keo dán tại phần góc. Nếu băng keo dán bị đứt, bạn có thể sẽ      » không kéo được băng keo dán ra ngoài hoàn toàn.
» Nếu băng keo dán bị kẹt khi đang kéo ra ngoài, hãy tiếp tục kéo cho đến khi băng keo dán được tháo ra hoàn toàn.
»Thay thế hộp mực.

Bước 6: Thay thế hộp mực.

Bước 7:  Đóng nắp phía trên.